ΦΡΑΠΕΛΙΑ.......ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΝΟΣΟΝ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ........ΜΑΛΑΚΙΑΝ !!!

Category:

Το υπουργείο Υγείας προειδοποιεί ότι «δεν υπάρχει καμία συστηματική κλινική μελέτη και βιβλιογραφική αναφορά που να επιβεβαιώνει τη χρησιμότητα του εκχυλίσματος καρπών και φύλλων ελιάς, και ως εκ τούτου δεν έχει αποδεδειγμένα θεραπευτικά αποτελέσματα. Επειδή δεν έχει ελεγχθεί η τοξικότητα ή μη του εν λόγω προϊόντος, είναι.....

πιθανό να εγκυμονεί η χρήση του και άμεσους κινδύνους για τον ασθενή».
«Είναι άκρως επικίνδυνη η εκμετάλλευση της ελπίδας των πασχόντων από νεοπλάσματα, οι οποίοι πιθανότατα θα οδηγηθούν στη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος, εγκαταλείποντας τη χορηγούμενη από τους υπεύθυνους γιατρούς, καθιερωμένη θεραπευτική αγωγή. Κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες βλάβες της υγείας των ασθενών».

Comments (0)

Δημοσίευση σχολίου