Ακύρωσε το διορισμό μέλους ΔΕΠ ο Πανάρετος

Category:

Μετά την αποκάλυψη της οικογενειοκρατίας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, ο υφυπουργός Παιδίας, Γιάννης Πανάρετος προχώρησε στην ακύρωση του διορισμού ενός μέλους ΔΕΠ την Τρίτη (23/11).


Σε έγγραφο που απέστειλε στον πρύτανη του Πανεπιστήμιου Αθηνών, Θεοδόση Πελεγρίνη, ο κ. Πανάρετος κάνει λόγο για διαπίστωση νομικών πλημμελειών...


...Ο υφυπουργός ζητεί να του αποσταλεί η ανάκληση παραίτησης του συγκεκριμένου μέλους προκειμένου να προωθηθεί για δημοσίευση.

Το έγγραφο του υπουργού:

“Σας γνωρίζουμε ότι δεν είναι δυνατή η προώθηση ανάκλησης παραίτησης, λόγω της εν τω μεταξύ ακύρωσης διορισμού σε κενή θέση μέλους ΔΕΠ, καθόσον το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν προήλθε από εξέλιξη μέλους ΔΕΠ της προηγούμενης βαθμίδας. Δεν υφίσταται δηλαδή η λογική και χρονική συνέχεια στην υπηρεσιακή απασχόληση των μελών ΔΕΠ, όπως αυτή καθορίζεται από το ν. 2517/1997.

Δεδομένου ότι λύθηκε ο οργανικός δεσμός με το Πανεπιστήμιο, λόγω της παραίτησης και της επιλογής αποδοχής διορισμού σε νέα θέση ή νέα κατάσταση (αποδοχή διορισμού σε κενή θέση) σε σχέση με την προτέρα κατάσταση (κατοχή θέσης ειδικού συμβούλου σε συγκεκριμένη κλινική) είναι σαφώς διακριτές και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως φυσική συνέχεια της υπηρεσιακής σχέσης με το Πανεπιστήμιο.

Ο δεσμός αυτός δεν αποκαθίσταται με μόνη την ανάκληση της υποβληθείσας παραίτησης. Ως εκ τούτου σας γνωρίζουμε ότι η εκδοθείσα εκ μέρους πράξη αποδοχής της ανάκλησης της παραίτησης του συγκεκριμένου μέλους δεν είναι δυνατόν να προωθηθεί προς δημοσίευση”.

Comments (0)

Δημοσίευση σχολίου