Η έρευνα για την Μυστική Πύλη της Αγιάς Σοφιάς συνεχίζεται...

Category:


Οι έρευνες για το μυστικό δωμάτιο συνεχίζονται... Δείτε το βίντεο του Έκτακτου Παραρτήματος με πλάνα από τα πλημμυρισμένα υπόγεια της Μεγάλης Εκκλησίας του Γένους μας.

Comments (0)

Δημοσίευση σχολίου